Organisation

Fritidsgården drivs av Näshulta gymnastik- och idrottsförening med ekonomiskt stöd från Eskilstuna kommun. Vi som kommer att vara ansvariga vuxna när fritidsgården är öppen är Thomas Holm eller Helena Holm tillsammans med andra föräldrar. I vårt uppdrag ingår det att bedriva en meningsfull verksamhet utifrån ungdomarnas önskemål. Fritidsgården följer Eskilstuna kommuns riktlinjer som innebär Nolltolerans mot mobbning samt att följa FN:s barnkonvention.

Målsättning för fritidsgården är:

  • Att erbjuda en neutral samlingsplats för ungdomar utanför skoltid.
  • Att erbjuda gruppverksamhet utifrån ungdomars egna intressen.
  • Att få möjlighet till en aktiv fritid.